home

Consumer goods & services

De titel geeft aan dat deze website gaat over producten en diensten voor consumenten. Dit kun je ruim interpreteren en we hebben getracht een variëteit aan te bieden.

Retraite / Pure Consciousness

Bewustzijn is groeiende bij steeds meer mensen en vooral bij vrouwen. Zij komen doorgaans boven hun 30ste tot besef dat ze meer willen halen uit het leven en dan willen ze op retraite. Even een moment voor jezelf wat bestaat een aantal dagen waarin jij niet hoeft te zorgen en jij alleen maar hoeft te relaxen. Een retraite is meer dan een mini vakantie, het is bezinnen en terugkomen bij jezelf onder persoonlijke begeleiding tijdens de yoga en geleide meditatie. Deze wordt verzorgd door Pure Consciousness waar je ook de meditatie voor jou persoonlijk kunt laten inspreken. Veel vrouwen die op retraite gaan vinden het prettig om thuis het mediteren en de yoga oefeningen te kunnen doorzetten. Velen hebben leren mediteren tijdens hun retraite. De meditatie die doorgaans wordt aangeleerd tijdens de retraite is de chakra meditatie waarbij alle chakra’s aandacht krijgen.

Life coach

Tijdens de avonden is er een wandeling voorzien in de retraite waar er kan worden gesproken met een life coach. De gesprekken zijn authentiek en gaan over onderwerpen waar de vrouwen graag over willen spreken.

EMV Bescherming

Tijdens de gesprekken komen ook de zaken uit de actualiteit naar voren die de vrouwen bezighoudt. Vooral gezondheid komt steeds vaker ter sprake en dan laat de life coach zijn STRAS zien. Een klein apparaatje met de afmeting van een lipstick. Het is eigen EMF protection shielding device zoals het vaak in het Engels wordt aangeduid en biedt de beste bescherming tegen straling door het beschermend veld wat de STRAS maakt. Dit versterkt de weerstand van je lichaam en helpt EHS-klachten verzachten. Echter de uitrol van het 5G netwerk is voor heel veel vrouwen een punt van zorg en dan is het geruststellend dat de STRAS de beste bescherming tegen 5G straling biedt doordat je lichaam de kans krijgt om zich aan te passen aan deze vorm van straling.

EMF Protection

During the conversations, the issues raised by women are also raised in the current situation. Health is more and more common, and the life coach will show his STRAS. A small device with the size of a lipstick. It is its own EMF protection shielding device as it is often referred to in English and provides the best protection against radiation through the protective field that makes the STRAS. This increases the resistance of your body and helps alleviate EHS complaints. However, the deployment of the 5G network is a concern for many women, and it is reassuring that the STRAS provide the best protection device against 5G radiation by giving your body the opportunity to adapt to this form of radiation.

Amerikaanse koelkasten

Wat consumenten over de hele wereld gemeen hebben is de wens om een echte Liebherr Amerikaanse koelkast in huis te hebben. Je kunt dit wel wensen, maar dan dien je woning hier wel op te zijn voorzien, want enige koelkast die aan de beschrijving voldoet is de Liebherr CBNes 6256 PremiumPlus uitgevoerd in RVS. Het is dit apparaat wat de ontwerpers van Liebherr voor een uitdaging plaatste. Hoe krijg je zo’n groot apparaat door de voordeur in de meeste huizen en appartementen? In twee stukken werd de oplossing. Koop je een Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus uitgevoerd in RVS, dan wordt deze in twee delen geleverd, in huis gebracht en vervolgens worden de twee delen aan elkaar gekoppeld. Dit is ook zo bij de Liebherr SBSes 8483 Premium uitgevoerd in RVS, waarbij net als de 6256, 8496 en 8683 de aansluiting voor het water dient te worden voorzien, zodat je gebruik kan maken van de IceMaker. De Liebherr SBSbs 8683 Premium uitgevoerd in zwart staal heeft ook een IceMaker en BioFresh. De IceMaker vind je niet terug in de Liebherr SBSes 8773 Premium uitgevoerd in RVS. Deze heeft wel BioFresh en dit vind je niet terug in het goedkoopste model, deze heeft alleen RVS deuren Liebherr SBSef 7242 Comfort met zilvergrijs gespoten behuizing. De meeste mensen kiezen niet voor dit model vanwege het ontbreken van de BioFresh, zij worden hierover geadviseerd door Liebherr specialisten van Verhagen Elektroservice. Uiteindelijk bepaalt de klant zelf wat hij of zij koopt.

American Fridges

What consumers all over the world have in common is the desire to have a genuine Liebherr American fridge freezer in their homes. You can wish for this, but then you need to have your house on this, because some refrigerator that meets the description is the Liebherr CBNes 6256 PremiumPlus made in stainless steel. It is this device that Liebherr designers set for a challenge. How do you get such a big device through the front door’n most homes and apartments? In two pieces the solution became. If you buy a Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus made in stainless steel, it will be delivered in two parts, brought home and then the two parts will be linked together. This is also the case with the Liebherr SBSes 8483 Premium in stainless steel, where like the 6256, 8496 and 8683 the connection for the water must be provided so that you can use the icemaker. The Liebherr SBSbs 8683 Premium in black steel also has an icemaker and Biofresh. The icemaker is not found in the Liebherr SBSes 8773 Premium made in stainless steel. This one does have Biofresh and this is not found in the cheapest model, it only has stainless steel doors Liebherr SBSef 7242 Comfort with silver gray painted housing. Most people do not choose this model because of the lack of the Biofresh, they are advised by Liebherr specialists of Your American Fridge Freezers In the end, the customer determines what he or she buys.

CAVEPROMOTOR UK

It is very frustrating when you want to write about choosing Liebherr wine fridges and you have written a lot of nice content and then the flow is falling out and you haven’t saved… The choice for the type of wine climate cabinet depends on what you need it for. If you have multiple temperature zones, you have several options. For example, 3 temperature zones for 178 bottles in the Liebherr WTes 5872 made in stainless steel. The price tag is often an issue, because this wine climate cabinet is over GBP 3000,- with a 7 year guarantee. You prefer 2 temperature zones for 211 bottles, which can be done in the Liebherr WTes 5972 in stainless steel. The size of the two wine climate cabinets can be an issue. It is possible to have a smaller device. In the Liebherr WTes 1672 you have made 2 temperature zones for 34 bottles in stainless steel. The bottles are neatly displayed behind UV-resistant glass. The LED interior lights can be adjusted to a gentle dimming setting. However, you may need multiple temperature zones and are limited in your room. The Liebherr WTB 4212 has 6 temperature zones in 1 compartment for 200 bottles and is made of black metal. Then there are still people who prefer to store wines in the big ones. Liebherr has a solution with Liebherr WKT 6451 for storing 312 bottles in wine cellar conditions.

CAVEPROMOTOR NL

Het is heel frustrerend wanneer je over het kiezen van een Liebherr wijnklimaatkast wilt schrijven en je hebt een heel stuk mooie content geschreven en dan valt de stroom uit en je hebt niet gesaved… De keuze voor het type wijnklimaatkast hangt af waarvoor je deze nodig hebt. Heb je meerdere temperatuurzones dan heb je meerdere opties. Bijvoorbeeld 3 temperatuurzones voor 178 flessen in de Liebherr WTes 5872 uitgevoerd in RVS. Het prijskaartje is vaak een issue, want deze wijnklimaatkast zit boven de € 3000,- met 7 jaar garantie. Heb je liever 2 temperatuurzones voor 211 flessen, dat kan in de Liebherr WTes 5972 uitgevoerd in RVS. De afmeting van de beide wijnklimaatkasten kan een issue zijn. Het is mogelijk om een kleiner apparaat te hebben. In de Liebherr WTes 1672 heb je 2 temperatuurzones voor 34 flessen uitgevoerd in RVS. De flessen liggen netjes uitgestald achter UV-werend glas. De LED-binnenverlichting kun je zacht dimmend instellen. Toch kan het zijn dat je meerdere temperatuurzones nodig hebt en beperkt zit in je ruimte. De Liebherr WTb 4212 heeft 6 temperatuurzones in 1 compartiment voor 200 flessen en is in zwart metaal uitgevoerd. Dan zijn er ook nog altijd mensen die wijnen liever in het groot opslaan. Liebherr heeft een oplossing met Liebherr WKt 6451 voor het bewaren van 312 flessen in wijnkelder omstandigheden. De specialiast die alles kan vertellen over de Liebherr wijnklimaatkasten en wijnbewaarkasten is Cavepromotor.

Advocaat

Je vraagt je misschien af wat kan een advocaat mij bieden? Advocatenkantoor Stappers heeft diverse disciplines, waaronder het regelen van een vereniging met je partner uit het buitenland. De advocaat vreemdelingenrecht die dit het beste beheerst, is de meest gevraagde specialist van België.

Riforma

Ever heard of Riforma? If not, then it’s time to take a look. This company makes it very easy to restore. Not only removing rust is easy, but also old paint and paint. The special thing is that everyone always wants to know what it costs, so luchtgommen keuken price that is a question that occurs regularly while your kitchen looks like new again or meubelen luchtgommen that is also a lot requested and which is getting more and more up. Who can’t do anything else during Covid, air gums have become a major price. Luchtgommen trap is also a big thing these days.

Maithuna US

De nieuwste trend in de wereld van de relatietherapie is Maithuna het gaat om liefdevol vrijen tussen twee partners die respect hebben voor elkaar. In de volksmond wordt gesproken over tantric sex.

Fridgepromotor UK

If you are a price buyer, then you are someone who will look at the purchase price in particular. Sometimes this is short-sighted, because with durable goods you often have recurring costs. You should look at energy efficient Liebherr side by side, because the energy bill will only be higher in the future. So instead of just looking at storage capacity like in a++ Liebherr SBSef 7242 Comfort, there are other more economical models with an a+++ designation that, over the 25 years that they last, have more than recovered the price difference. The 2x a+++ Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus is a great example of this, especially if you are a wine lover, then you have an integrated wine climate cabinet with two temperature zones. A refrigerator that looks very hard like the 8496 is the 2x a+++ Liebherr SBSes 8483 Premium with the difference that this refrigerator has two freezer compartments instead of one. Especially with the new trend that people want to have a black refrigerator, there is the 2x a+++ Liebherr SBSbs 8683 Premium. It has both an icemaker and Biofresh. A refrigerator in stainless steel that looks very similar to the outside, but without an icemaker the 2x a+++ Liebherr SBSes 8773 Premium is. The difference that we started our speech can be added to food, which is less likely to be thrown away. The SBSef 7242 does not have Biofresh. Besides this you can buy the A+++ Liebherr CBNes 6256 PremiumPlus.

Elektroservice Verhagen

Ben je prijskoper, dan ben je iemand die vooral naar de aanschafprijs zal kijken. Soms is dat kortzichtig, want bij duurzame goederen heb je vaak terugkerende kosten. Je kunt beter kijken naar energiezuinige Liebherr side by side, omdat de energierekening in de toekomst alleen maar hoger zal zijn. Dus in plaats van alleen maar naar opslagcapaciteit te kijken zoals in A++ Liebherr SBSef 7242 Comfort zijn er andere zuinigere modellen met een A+++ aanduiding die op de 25 jaar die zij meegaan het prijsverschil ruimschoots hebben terugverdiend. De 2x A+++ Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus is hiervan een mooi voorbeeld, zeker als je een wijnliefhebber bent, dan heb je direct een geïntegreerde wijnklimaatkast met twee temperatuurzones. Een koelkast die heel hard lijkt op de 8496 is de 2x A+++ Liebherr SBSes 8483 Premium met dat verschil dat deze koelkast twee vriescompartimenten heeft in plaats van één. Zeker met de nieuwe trend dat mensen een zwarte koelkast willen hebben, dan is er de 2x A+++ Liebherr SBSbs 8683 Premium. Deze heeft zowel een IceMaker als BioFresh. Een koelkast in RVS die er sterk op lijkt aan de buitenkant, maar zonder IceMaker is de 2x A+++ Liebherr SBSes 8773 Premium. Het verschil waarmee we ons betoog begonnen kunnen je nog aanvullen met voedsel wat je minder snel hoeft weg te gooien. De SBSef 7242 heeft geen BioFresh.

Tantra for Life België

We bevinden ons in een scharnierperiode waar Belgische vrouwen ontdekken dat zij ook recht van bestaan hebben en vooral dat zij mogen genieten van een liefdevolle tantra massage voor vrouwen die volledig anders wordt verzorgd dan de massages die worden gegeven in vage schoonheidssalons in de grote steden. Een traditionele erotische massage voor vrouwen lijkt niet op tantrische toenadering die je als vrouw op basis van de tantrische pijlers van vertrouwen, overgave en doelloosheid laat genieten. De vierde pijler van gelijkwaardigheid gaat niet op bij een yonimassage, want de masseur heeft hierbij een hamamdoek om en zou eigenlijk naakt dienen te zijn. Op deze wijze heb je het niet over gelijkwaardigheid al noem je het een vaginamassage.

Tantra for Life Nederland

De vrouwen in Nederland weten de weg naar België goed te vinden voor een echte traditionele kasmirische tantra massage voor vrouwen, want natuurlijk kun je naar Amsterdam of Rotterdam gaan, maar daar is het eigenlijk een veredelde erotische massage voor vrouwen. Inmiddels weten vrouwen in Nederland, België en ver daar buiten dat de beste tantra masseur van Europa in België zit. Ook al ze hebben gezocht op een yonimassage komen ze toch graag uit bij de man met de ‘Magic Hands’. Als je hem zelf vraagt hoe dat kan, dan zal hij verwijzen naar de connectie met de kosmos die hij maakt voordat hij begint aan jouw vaginamassage.

Portalen

Kwaliteitsportalen waar bedrijven zich kunnen aanmelden om zicht te presenteren zijn er niet veel. Consumer Goods MP is een portaal waar dit mogelijk is met als voordeel dat het leidt tot zeer goede ‘traffic’ naar de bedrijfswebsites van de aangemelde bedrijven.

Additioneel

Wanneer u meer informatie wilt hebben over de mogelijkheden is het zeer praktisch om te kijken op de pagina Info.